Type 2 Diabetes | Pharmacor | US/EU5/Asia Pacific | 2015