On-Demand Webinar

Úvod do globálnych univerzitných rebríčkov

Eniko Toth Szasz
Solution Consultant
Clarivate

Globalizácia vedy je stále dôležitejšia a počet uzlov a väzieb v sieti sa postupom času výrazne zvyšuje. Pripojte sa k nášmu webináru, kde prediskutujeme nárast významu svetových univerzitných rebríčkov, históriu rebríčkov a poskytneme kontext k lepšiemu pochopeniu najdôležitejších rebríčkov.