On-Demand Webinar

Pokračujúci vývoj v hodnotení časopisov

Eniko Toth Szasz
Solution Consultant
Clarivate

Pokračujúci rast vedeckého výstupu, meniaca sa dynamika trhu poháňaná otvoreným výskumom a neustále sa meniace očakávania zainteresovaných strán zvyšujú dôležitosť výberu správneho časopisu a spoliehanie sa na analytické nástroje pri výbere.