On-Demand Webinar

Identifikácia kľúčových výskumníkov pomocou Web of Science dát

Eniko Toth Szasz
Solution Consultant
Clarivate

Pripojte sa k webinári a zistite, ako používať prístup založený na datách na identifikáciu kľúcových výskumníkov a lídrov. Budeme sa venovať k témam: • Kto sú kľúčoví vedci v mojej špecializácii a produkujú najvplyvnejšie práce? • Kde sú centrá excelentnosti v konkrétnom regióne? • Kto financuje kľúcových vedcov vo vašom odbore? • S akými kľúčovými vedcami spolupracujú moji konkurenti?