Date Start Class Product
December 13, 2021 1:00 pm CEST Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku? Polish Online Web of Science Register
December 14, 2021 12:00 pm CEST Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science? Polish Online Web of Science Register
December 15, 2021 12:00 pm CEST Web of Science – Citation Connection Polish Online Web of Science Register
December 16, 2021 11:00 am CEST Jak dobrze zaprezentować swoją pracę i dorobek naukowy Polish Online Web of Science Register
December 22, 2021 12:00 pm CEST Web of Science i InCites – co się zmieniło w 2021 Polish Online EndNote, InCites, Web of Science Register