Training

Date Start Class Product
March 22, 2021 10:00 am CET Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science? Polish Online Web of Science Register
March 23, 2021 10:00 am CET Jak dobrze zaprezentować swoją pracę i dorobek naukowy Polish Online Web of Science Register
March 24, 2021 10:00 am CET Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku? Polish Online Web of Science Register
March 25, 2021 11:00 am CET Profile autorskie w Web of Science i Publons krok po kroku Polish Online Web of Science Register
March 26, 2021 11:00 am CET Integracja danych Web of Science Polish Online Web of Science Register