Date Start Class Product
October 25, 2021 11:00 am CEST Podstawy wyszukiwania i nawigacji na nowej platformie Web of Science Polish Online Web of Science Register
October 26, 2021 11:00 am CEST Nowości w InCites Benchmarking & Analytics Polish Online InCites Register
October 27, 2021 11:00 am CEST Journal Citation Reports 2021 Polish Online Journal Citation Reports Register
October 28, 2021 11:00 am CEST Wprowadzenie do światowych rankingów akademickich Polish Online InCites, Web of Science Register