Date Start Class Product
September 27, 2021 11:00 am CEST Odnajdywanie właściwych informacji poprzez skuteczne kwerendy w nowym Web of Science Polish Online Web of Science Register
September 28, 2021 11:00 am CEST Otwarty dostęp (Open access) a finansowanie badań Polish Online InCites, Web of Science Register
September 30, 2021 11:00 am CEST Rozpocznij rok akademicki z nowym Web of Science i innymi niezbędnymi narzędziami dla naukowców Polish Online InCites, Journal Citation Reports, Publons, Web of Science Register