Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection

Dowiedz się, jakie kryteria musi spełniać czasopismo, aby znaleźć się w bazie Web of Science Core Collection i w Journal Citation Reports.


Details
  • Date:
    September 28, 2020
  • Start Time:
    10:00 am CET
  • End Time:
    11:00 am CET