Czy ktoś przegląda Twoje publikacje w Web of Science?

Rekordy autorskie i profile autorów uległy poprawie! Nie pozwól, aby Twoje badania zostały omyłkowo przypisane innej osobie. Odkryj, jak znajdować, śledzić i zgłaszać roszczenia do swoich publikacji w Web of Science dzięki nowym funkcjom Author Search BETA i Author Records, i jak synchronizować je z profilem autora w Publons.

 

Prowadzący: Marcin Kapczyński


Details
  • Date:
    October 27, 2020
  • Start Time:
    11:00 am CET
  • End Time:
    12:00 pm CET