Analiza pozycji autora w publikacji w InCites Benchmarking & Analytics

Zobacz, jak wykorzystać nowy filtr w InCites Benchmarking & Analytics pozwalający przykładowo wyodrębnić publikacje pierwszego autora z danej instytucji.


Details
  • Date:
    July 24, 2020
  • Start Time:
    11:00 am CET
  • End Time:
    12:00 pm CET