Date Start Class Product
June 25, 2021 11:00 am CEST InCites dla instytucji – potencjalne federacje uczelni i ich wpływ na osiągniecia i pozycje rankingowe Polish Online InCites Register
June 28, 2021 1:00 pm CEST InCites dla instytucji – ewaluacja współpracy krajowej i międzynarodowej między instytucjami Polish Online InCites Register
June 29, 2021 11:00 am CEST Prezentacja badań prowadzonych przez Twoją instytucję Polish Online InCites, Web of Science Register
June 30, 2021 10:00 am CEST InCites dla bibliotekarzy – wykorzystanie w zarządzaniu kolekcją czasopism Polish Online InCites Register
July 2, 2021 10:00 am CEST Journal Citation Reports – nowa edycja 2021 Polish Online Journal Citation Reports Register