Date Start Class Product
May 21, 2021 10:00 am CEST InCites Benchmarking & Analytics – podstawy analiz i nawigacji Polish Online InCites Register
May 24, 2021 11:00 am CEST Analiza trendów w InCites w zakresie wschodzących zagadnień i obszarów badawczych Polish Online InCites Register
May 25, 2021 10:00 am CEST Nowa platforma Web of Science – podstawy wyszukiwania i nawigacji Polish Online Web of Science Register
May 26, 2021 11:00 am CEST Szersze spojrzenie na krajobraz finansowania nauki Polish Online Web of Science Register
May 31, 2021 1:00 pm CEST Znaczenie badań realizowanych w ramach współpracy Polish Online Web of Science Register