Training

Date Start Class Product
January 22, 2021 11:00 am CET Zarządzanie kolekcją źródeł publikacji poprzez narzędzia Web of Science Polish Online Web of Science Register
January 25, 2021 11:00 am CET EndNote online I – tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów Polish Online EndNote Register
January 26, 2021 11:00 am CET Rozszerzenie dostępu do Emerging Source Citation Index. Co znajdziemy w archiwach z przed 2015 roku. Polish Online Web of Science Register
January 27, 2021 11:00 am CET Dane dotyczące finansowania badań w Web of Science  Polish Online Web of Science Register
January 28, 2021 10:00 am CET EndNote online II – wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych Polish Online EndNote Register