On-Demand Webinar

Wspieranie otwartej nauki i inicjatyw badawczych za pomocą zaufanych danych i narzędzi

Marcin Kapczynski
Customers Success Architect
Clarivate

Otwarta nauka to zmiana systemowa, oczekuje się, że jej dostępne i oparte na współpracy podejście przyspieszy badania i odkrycia. Jako dostarczyciel zasobów obiektywnych od wydawców, Web of Science jest pionierem nowych sposobów wspierania inicjatyw otwartej nauki w całej społeczności poprzez dostarczanie danych i usług.