On-Demand Webinar

Vyhľadávajte, vizualizujte a analyzujte patenty počas životného cyklu inovácií

Eniko Toth Szasz
Solution Consultant
Clarivate

Univerzity a výskumné inštitúcie zohrávajú kľúčovú úlohu v životnom cykle inovácií prostredníctvom svojich výskumných aktivít. Výsledky výskumu sa často zverejňujú nielen v publikáciach, ale aj v patentoch. Pri snahe porozumení výskumným trendom má komunita tendenciu spoliehať sa iba na publikácie, a zabudnúť na dôležité patentové dokumenty, v ktorých sú chránené dôležité vynálezy a objavy.