On-Demand Webinar

Vis frem forskningen fra din institusjon

Lisa Muren
Solution Consultant
Clarivate

Enten du er en individuell forsker eller en administrator ved din institusjon, er det å kunne demonstrere innvirkningen av forskningen din essensielt for å tiltrekke nye partnerskap. Delta i dette kurset hvor du vil lære mer om hvordan du kan etablere sterke profiler for forskere og institusjoner ved å bruke data og verktøy fra Clarivate. La andre finne ditt verdifulle arbeid.