On-Demand Webinar

Silné stránky a príležitosti inštitúcie a fakúlt

Eniko Toth Szasz
Solution Consultant
Clarivate

Správna identifikácia silných stránok a príležitostí je kľúčovou úlohou každej inštitúcie. V rámci webinára ukážeme, ako môžeme odhaliť silné stránky a príležitosti inštitúcie pomocou bibliometrických analýz.