On-Demand Webinar

Research Smarter: İnovasyon yaşam döngüsü boyunca patent bilgilerini arayın, görselleştirin ve analiz edin

Derya Soguksu
Regional Solutions Consultant
Clarivate

Üniversiteler ve Araştırma kurumları araştırma faaliyetleri aracılığıyla inovasyon yaşam döngüsünde çok önemli bir rol oynamaktadır. Araştırma sonuçları genellikle yayınlara ve aynı zamanda patentlere de çevrilir. Arka plan taraması yaparken ve araştırma eğilimlerini anlamaya çalışırken topluluk sadece yayın verilerine güvenme eğilimindedir ve korunan buluşların, keşiflerin önemli patent havuzlarını kaçırır.