On-Demand Webinar

Podpora vašich iniciatív v oblasti otvoreného výskumu pomocou dôveryhodných údajov a škálovateľných nástrojov

Eniko Toth Szasz
Solution Consultant
Clarivate

Otvorená veda je systémová zmena a očakáva sa, že jej otvorený a kolaboratívny prístup urýchli výskum a inováciu. Web of Science, ako zdroj neutrálneho obsahu, je priekopníkom nových spôsobov podpory iniciatív otvorenej vedy v celej komunite a to poskytovaním spoľahlivých dát aj analytických riešení.