On-Demand Webinar

Otvorený prístup a financovanie

Eniko Toth Szasz
Solution Consultant
Clarivate

Rôzne grantové agentúry sa aktívne zapájajú do oblasti otvoreného vedy a odrážajú to vo svojich programoch. Pripojte sa k našim odborníkom, ktorý ukážu, ako analyzovať výstup Vašej inštitúcie ohľadom plnenia požiadavok grantových agentúr o otvorenom publikovaní.