On-Demand Webinar

Novinky v Emerging Sources Citation Index

Eniko Toth Szasz
Solution Consultant
Clarivate

Emerging Sources Citation Index (ESCI) sme spustili v roku 2015, v tomto momente už zahrňuje viac než 7 500 časopisov a uľahčuje objavovanie výskumu v oblasti sociálnych a humanitných vied, vytvára komplexnejší obraz o výsledkoch výskumníkov a inštitúcií a rozširuje pohľad na výskum v globálnom meradle. Pripojte sa k webinári a získajte viac informácií o novinkách v Emerging Sources Citation Index.