On-Demand Webinar

Lepšie rozhodnutia na základe dát od Clarivate o Web of Science API

Eniko Toth Szasz
Solution Consultant
Clarivate

V rámci webinára poskytneme úvod do rozhraní API a ukážeme, ako začať používať rozhranie API. Pripojte sa k našim odborníkom a získajte podrobné informácie:
• čo sú API?
• Príklady použitia API (založené na integrácii údajov a na projekt)
• Ako používať Web of Science API (vrátane Journals API)
• API dostupné pre zákazníkov
• Ukážka aplikácie WoS Expanded API Excel Converter