On-Demand Webinar

Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku – Web of Science i InCites w praktyce

Klementyna Karlińska-Batres
Solution Consultant
Clarivate

Zobacz, jak zebrać pełen dorobek autora do ewaluacji wykorzystując wyszukiwanie autorskie, Rekord Autora, profil Publons, a także sprawdzić brakujące cytowania.