On-Demand Webinar

Jak identifikovat silné stránky institucí?

Eniko Toth Szasz
Solution Specialist
Clarivate

Bibliometrické analýzy podporují strategické rozhodování na základě dat. V rámci webináře Vám ukážeme, jaké analýzy a metriky v InCites Benchmarking & Analytics odhalí silné stránky a příležitosti Vaší instituce.