On-Demand Webinar

Clarivate riešenia na monitorovanie indikátorov univerzitných rankingov

Eniko Toth Szasz
Regional Solutions Consultant
Clarivate

Nová klasifikácia Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) – Shanghai GRAS – je dostupná v InCites Benchmarking & Analytics. Táto nová klasifikácia je založená na mapovaní kategórií Web of Science na 54 akademických predmetov podľa metodiky GRAS. Pripojte sa k webinári a dozviete sa viac, ako môžete využiť riešenia, data a služby od Clarivate na podporu vašej stratégie univerzitných rankingov.