On-Demand Webinar

A kutatási környezet kibővítése: Emerging Sources Citation Index

Eniko Toth Szasz
Solutions Consultant
Clarivate

Csatlakozzon a webinárhoz, ahol bemutatjuk, hogyan gazdagítja az Emerging Sources Citation Index – a Web of Science Core Collection legújabb indexe – a tudományos irodalom feltérképezését. A 2015-ben indított Emerging Sources Citation Indexben több mint 7 500 folyóiratot vezetünk és többek között kiegészíti a társadalomtudományok és bölcsészet területeit, teljesebb képet nyújt a kutatók munkásságáról és intézmények publikációiról, valamint kiszélesíti a globális kutatási témák tartalmát is.