On-Demand Webinar

Цитування та їхній аналіз

Iryna Tykhonkova
Customers Success Architect
Clarivate

Цитування публікації демонструє увагу науковців до певної роботи. Аналіз цитувань дозволяє прогнозувати напрямки розвитку науки, проводити порівняльний аналіз ефективності роботи науковця, установ, країн. Цитування є основою для розрахунків низки наукометричних показників. Але часто стикаємося з некоректними застосування метрик, що призводить до недовіри до наукометрії. На вебінарі розберемо все що пов’язано з цитуванням і тих документів які індексуються на платформі і також тих які не проіндексовані але згадуються в пристатейному переліку літератури. Як знайти цитування своїх робіт які не проіндексовані в Web of Science Core Collection, ким вони зроблені, як використати ці дані в науковій роботі. Також відповіді на запитання з реєстраційних анкет